Online survey about valley catchments - Stħarriġ pubbliku dwar il-widien

19 Oct, 2020    |   by RBMP Life   |    , , , ,


Preparation of Masterplans and Technical guidelines for Selected Valley Catchments in the Maltese Islands

Parks Malta is responsible for Action A8 and Action C9 under the LIFE RBMP project. One of the key objectives of Action A8 is the development of plans and guidelines for the management and maintenance of catchments, sub-catchments and valley stretches. Parks Malta is currently writing these plans in collaboration with ADI Associates. These will be based on the principles of River Basin Management Planning, including a strong element of stakeholder engagement.

To date, a wide range of meetings have been held with government entities, landowners, farmers, non-governmental organisations, local councils and all interested parties.  Along this vein, Parks Malta is launching an online survey to capture feedback from the general public of their long-term vision for these catchments, the known issues and potential solutions.

The survey only takes five minutes. Please share with anyone who may be interested.

Link to the survey in English: https://arcg.is/1qH9981


Tħejjija ta' Masterplans u Linji Gwida għal widien u 'catchments' f'Malta u Għawdex.

Parks Malta responsabbli għal Azzjoni A8 u C9 taħt il-proġett tal-LIFE RBMP. Oġġettiv ċentrali tal-Azzjoni A8 hu li jiġu mħejjijja pjanijiet u linji gwida għal immaniġjar u l-manutenzjoni tal-widien u l-madwar tagħhom. Parks Malta qed tħejji dawn il-pjanijiet bil-kollaborazzjoni ta’ Adi Associates. Dawn il-pjanijiet ser ikunu bbazati fuq prinċipji ta’ pjanar integrat u jinkludu element sostanzjali ta’ involviment tal-pubbliku partijiet. Saru diġa diversi laqgħat ma entitajiet tal-gvern, sidien tal-art, bdiewa, NGOs, kunsilli lokali u mal-pubbliku. Biex inkomplu nibnu fuq dawn, nistiednu membri tal-pubbliku jipparteċipaw u jaqsmu magħna il-viżjoni tagħhom dwar il-widien u ‘catchments’, il-problemi eżistenti u soluzzjonijiet potenzjali.

 

L-istħarrig jieħu inqas minn ħames minuti. Napprezzaw jekk taqsmu din il-kitba ma’ min hu nteressat.

 

Ħolqa tal-verżjoni bil-Malti : https://arcg.is/0CTu11


 


 

Related News
 €750,000 Investment for Water Conservation in Agriculture
€750,000 Investment for Water Conservation in Agriculture

€750,000 are being invested to support some 150 farmers for the efficient use of water in the agricultural sector, Thi ...

Nationwide monitoring system to safeguard groundwater quality
Nationwide monitoring system to safeguard groundwater quality

 A nationwide monitoring system to track water quality percolating to the water table is being set up by the Energy ...

 Joint Statement by The Energy and Water Agency and Nature Trust Malta-FEE
Joint Statement by The Energy and Water Agency and Nature Trust Malta-FEE

 It is noted with great satisfaction by the Energy and Water Agency, responsible for the execution of the rehabilit ...